Tag: panel internetowy

Panel konsumencki

Ankietyzacja online realizowana bywa za pośrednictwem tzw. paneli internetowych, często wykorzystywanych w praktyce badawczej. Oto bowiem, narzędzie takie jak panel konsumencki pozwala na nawiązanie kontaktu z klientem, który będzie odbywał się z zachowaniem pełnej anonimowości ankietowanego oraz z podwyższeniem jego komfortu tak czasowego, jak i lokalizacyjnego. Samo narzędzie pozwala na dynamiczne zebranie odpowiedniej ilości opinii w wybranym przedziale czasowym oraz przeprowadzanie badań dotyczących najróżniejszych tematów.

 

Badania mogą dotyczyć najróżniejszych tematów

Z wykorzystaniem panelu konsumenckiego można przyjrzeć się takim zagadnieniom jak:

 1. poziom satysfakcji/lojalności konsumentów;
 2. odbiór danej marki/usługi w społeczeństwie;
 3. nastawienie rynku do wprowadzanego produktu.

 

Jeśli chodzi o poziom satysfakcji klientów do metod służących wyznaczaniu i pomiarowi owego poziomu według klasyfikacji Kotlera zalicza się:

 1. system skarg i sugestii,
 2. badania ankietowe;
 3. pozorne zakupy;
 4. analizę utraty klientów.

 

Motywacja ankietowanego ma wpływ na jakość badania

Wymienione wyżej metody mają za zadanie pozyskać maksymalną ilość przydatnych informacji. Jednak jako można zauważyć żadna z tych metod nie motywuje odbiorcy do tego, aby wypełnił ankietę ani też nie sprawdza jego prawdomówności. Natomiast jeśli jako metodę badawczą wybierze się panele konsumenckie to otrzymuje się:

 1. objęcie użytkowników panelu systemem motywacyjnym;
 2. czuwanie nad logicznością udzielanych odpowiedzi;
 3. pytania filtrujące;
 4. możliwość dowolnego kreowania ankiety.

 

Nagrody wspierają wysoki poziom motywacji

Pytania filtrujące mają na celu uniemożliwienie wypełnienia ankiety osobom, które nie posiadają elementarnych wymogów. Dzięki temu nie otrzymuje się fałszywych informacji, które nic nie wnoszą do procesu badawczego. Samo działanie tychże paneli skupia się na:

 1. motywowaniu,
 2. nagradzaniu,
 3. informowaniu.

 

Użytkownicy są na bieżąco informowani o pojawiających się ankietach, których wypełnienie skutkuje zyskaniem adekwatnej ilości punktów, które można przekuwać w konkretne dobra materialne.

 

Jakość badania związana jest z rzetelnymi danymi

Uwzględniając fakt, iż panel konsumencki daje możliwość szybkiego dotarcia do odbiorców, a przy tym jest relatywnie tanim narzędziem badawczym, wykorzystanie go staje się sprawą oczywistą. Należy także mieć na uwadze, że metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w wielu proces badawczych, gdzie podstawą jest skuteczne dotarcie do prawdomównego konsumenta. Otrzymanie rzeczywistych danych pozwala na zachowanie wysokiej jakości całego procesu badawczego.