Zalety badań i ankiet online

Badanie internetowe, szczególnie w postaci ankiet online to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod analizy zadowolenia konsumenckiego i badania satysfakcji klientów - choć nie tylko. To narzędzie pozwala poznać odpowiedzi na szereg pytań i zagadnień, dzięki czemu znajduje zastosowanie w przypadku prowadzenia badań ilościowych. Zapewne większość z nas zetknęła się z ankietą internetową, która zazwyczaj przybiera podobną formę - pytań z użyciem skali Likerta. Co je charakteryzuje i jakie są zalety takiego rozwiązania?

 

Dlaczego warto stosować ankiety online?

W czasach, gdy zdecydowana większość osób należy do grona świadomych użytkowników Internetu, przeprowadzenie wszelkiego rodzaju badań i sondaży stało się o wiele prostsze. Dotarcie do potencjalnej grupy docelowej wymaga bowiem nie tylko mniej zaangażowania, ale i środków finansowych. Nie oznacza to jednak, że wystarczy skonstruować odpowiednią ankietę, tym bardziej, że użytkownik w łatwy sposób może podziękować za udział w badaniu (wystarczy, że kliknie znaczek X, a ankieta zostanie automatycznie zamknięta). Jedną z kluczowych decyzji będzie miejsce jej zamieszczenia.

 

Dlaczego warto skorzystać właśnie z tej metody badawczej?

Korzystanie z ankiet internetowych niesie ze sobą wiele korzysci. O jednej z nich zdążyliśmy już wspomnieć, jest to łatwość dotarcia do określonej grupy docelowej. Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy zrealizować badanie na próbie 100 osób w wieku 25-35 lat, płci męskiej. Bezpośrednie dotarcie do nich wymaga czasu i odpowiednich środków (konieczne będzie zatrudnienie kilku ankieterów, którzy dotrą do wskazanych osób i przeprowadzą z nimi badanie, potrzebny będzie także sprzęt, miejsce do przeprowadzenia ankiet, etc.). Wszystkie te problemy przestają być istotne, jeśli badanie przeniesiemy do Internetu. Będzie to o wiele prostsze, o ile wykorzystamy specjalne aplikacje do ankietyzacji. Dzięki temu nie będzie nam potrzebna żadna, fachowa wiedza na temat konstruowania tego rodzaju badań. Wystarczy, że skorzystamy z gotowych modułów, które dowolnie będziemy edytować. To duża wygoda i oszczędność finansowa. Ankiety internetowe nie są tak czasochłonne, jak badanie w wersji papierowej (PAPI), dlatego jest większa szansa, że internauta zgodzi się ją wypełnić. Jeszcze przed jej rozpoczęciem, jest informowany ile mniej więcej czasu powinno zająć badanie. Podczas jej wypełniania działa także zasada konsekwencji, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo, że ankieta zostanie uzupełniona w całości.

Musimy wspomnieć o jeszcze jednej zalecie ankiet internetowych - przystępnej analizie i prezentacji wyników. Ta forma badań eliminuje konieczność kodowania, czyli przenoszenie odpowiedzi do wspólnej bazy danych w celu ich zagregowania. Ankietyzacja elektroniczna dostarcza cykliczne raporty, dzięki którym możemy poznać opinię klientów/użytkowników o danej usłudze czy produkcie. Pozwala zatem sprawować bieżącą kontrolę nad całościowym procesem badawczym.

 

Czy badania ankietowe mają wady?

Ankiety online, jak każda metoda badań posiada swoje wady. Wiele osób wskazuje, że jedną z nich jest powierzchowność. Niekiedy trudno z jej pomocą zbadać stopień wybranego zjawiska. Niestety, niewiele osób jest skłonnych do wzięcia udziału w badaniu, skąd niski współczynnik zwrotów. Często występuje ponadto brak możliwości zweryfikowania tożsamości badanego, co może przekładać się na fałszowanie danych. Niemniej, zalety wydają się być stroną przeważającą, dlatego nie należy odrzucać ankiet online w badaniach ilościowych.