Tag: badania ankietowe

Dlaczego warto korzystać z płatnych ankiet w procesach badawczych?

Decydując się w procesie badawczym na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, jednocześnie dajemy sobie szansę na pozyskanie w szybkim sposób danych, a tym samym ich łatwe zinterpretowanie. W szczególności, jeśli brać pod uwagę ankietyzację online, która nakierowana jest na pozyskiwanie informacji wśród użytkowników paneli badawczych. Tym samym użytkownicy ci, zyskują szansę na wypełnianie płatnych ankiet.

 

Korzyści korzystania z paneli konsumenckich

Dzięki temu, że użytkownicy paneli mogą otrzymać punkty, które następnie wymieniane są na nagrody rzeczowe bądź pieniężne, zyskują oni dotykową motywację do tego, aby wypełniać ankiety. Warto zauważyć, że dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskuje się:

 • minimalizację kosztów związanych z przeprowadzeniem badania;
 • ograniczenie czasu potrzebnego na realizację projektu do minimum;
 • możliwość szybkiego dostępu do grona odbiorców;
 • budowanie pozytywnych relacji z użytkownikami paneli i ulepszenie wizerunku firmy;
 • narzędzie umożliwiające przeprowadzenie badań z różnych dziedzin w jednym czasie.

 

Panele dają szansę na pozyskiwanie rzetelnych opinii

Wykorzystanie paneli konsumencki niesie zarazem korzyści dla firm, jak i samych panelistów – użytkowników. Firmy dzięki panelom mogą regularnie kontrolować oceny i opinie odbiorców, zaś ci, mogą zyskiwać kolejne nagrody. Dla przykładu dzięki zastosowaniu paneli konsumenckich w badaniu satysfakcji klientów, można:

 • sprawdzić, które z działań odbierane są przez klientów pozytywnie, co pozwala na zwiększenie sprzedaży;
 • określenia misji firmy w odpowiedzi np. na styl życia odbiorców;
 • projektować ciekawe i efektywne kampanie reklamowe.

Jak widać takie panele konsumenckie pozwalają na zbieranie różnorodnych opinii. Inną ich zaletą jest możliwość wprowadzenia treści audiowizualnych oraz personalizacja ankiety w odpowiedzi na indywidualne potrzeby osoby zlecającej badanie.

 

Jakie wymagania panele stawiają przed ankietowanymi?

Jednak decydując się na płatne ankiety, należy wziąć pod uwagę, że w głównej mierze nadają się one na przeprowadzanie badań na młodych odbiorcach. Aby badania to mogło zostać zrealizowane:

 • użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu;
 • użytkownik musi posiadać umiejętność potrzebne do obsługi takich paneli;
 • należy założyć konto na panelu konsumenckim i podać wymagane dane, które służą do określenia specyfiki osób poddanych badaniu (dot. wieku, płci, wykształcenia itp.).

Korzystanie z takich paneli jest bezpieczne, a ankiety wypełniane są z podtrzymaniem zasad anonimowości i poufności osób badanych.

Badania ankietowe wśród kibiców piłkarskich

Co ankietowani myślą o tegorocznym Mundialu?

Zrealizowane badania ankietowe, pozwalają na pozyskanie informacji o tym, w jakim procencie ankietowani uważają, że ich reprezentacja ma szansę na odniesienie sukcesu. I tak dla przykładu, ostatnio zrealizowane badanie, zebrało informację, że:

 • 33,9% ankietowanych, czyli największa grupa wśród przebadanych Polaków sądzi, iż Polska dojedzie do ćwierćfinału;
 • 29,9% ankietowanych uważa, że mistrzami tegorocznego Mundialu zostaną Niemcy.

 

Jak typują ankietowani?

Jak wykazuje przeprowadzone badanie, niektórzy Polacy pokładają nadzieję w swojej drużynie i upatrują dla niej szansę na zwycięstwo w Mundialu – jest to 5,3% ankietowanych. Jednak zdecydowanie wyżej typowane są przez ankietowanych reprezentacje:

 • Niemiec – 29,9%;
 • Hiszpanii – 12,9%;
 • Brazylii – 11,2%.

Przy czym 5,7% ankietowanych uważa, że reprezentacja Polski zagra w finale. Natomiast 9,1% Polaków uważa, że ich reprezentacja nie wyjdzie z grupy.

 

Czy kobiety chętnie będą oglądać Mundial?

Realizacja badania ankietowanego pozwoliła także sprawdzić, jaki procent Polaków deklaruje oglądanie meczy piłkarskich podczas trwających Mistrzostw Świata. I tak badania wskazały, że:

 • oglądanie meczy piłkarskich deklaruje 93,2% ankietowanych mężczyzn;
 • oglądanie meczy piłkarskich deklaruje 83,7% ankietowanych kobiet.

Jak dowodzi przeprowadzone badanie, wykorzystanie odpowiednich metod badawczych, pozwala na pozyskiwanie rzetelnych informacji nawet na taki temat, jak Mundial.  

Kilka informacji, które warto znać zanim przystąpisz do wypełniania płatnych ankiet

 

Ankietyzacja on-line pozwoliła na wprowadzenie nowych rozwiązań, które w głównej mierze koncentrują się na maksymalnym wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi w celu usprawnienia i zwiększenia jakości procesów badawczych. Wśród najbardziej efektywnych rozwiązań warto wymienić płatne ankiety, które przynoszą wiele korzyści badaczom, osobom zlecającym badanie, ale przede wszystkim samym ankietowanym.

 

Co sprawia, że internauci chętnie wypełniają ankiety?

Jeśli korzystasz z sieci internetowej to z chęcią podejmujesz się zadań, które mogą przynieść ci jakąś korzyść. Płatne ankiety online mogą dostarczyć dodatkowych pieniędzy bądź nagród, bonów. Jednocześnie warto zauważyć, że wypełnianie ankiet:

 • nie zajmuje zbyt dużo czasu;
 • w szybki sposób pozwala na zdobycie wynagrodzenia;
 • wymaga od internauty sumienności, ale do niczego nie zobowiązuje (internauta sam decyduje czy chce wziąć udział w badaniu).

 

W jaki sposób ankiety online zwiększają komfort ankietowanego?

Internetowe ankiety wiążą się przede wszystkim ze zwiększenie komfortu ankietowanego. Rozumie się przez to m.in.:

 • możliwość zrezygnowania z badania na każdym z jego etapów;
 • udostępnienie ankiety na urządzeniach mobilnych, co daje szansę na wypełnienie kwestionariusza w każdym miejscu i o każdej porze;
 • wyeliminowania poczucia bycia ocenianym- wszystkie odpowiedzi są anonimowe i poufne;
 • panele badawcze, które gromadzą w jednym miejscu uczestników badań.

 

Jakiego typu pytania są charakterystyczne dla ankiet?

W takich ankietach warto być szczerym- tym bardziej, iż w ankietach stosuje się czasami tzw. pytania sprawdzające, które mają na celu wyłapanie ewentualnych nieścisłości. Ponadto decydując się na wypełnienie ankiety można zetknąć się z pytaniami filtrującymi, które mają za zadanie sprawdzić, czy posiadasz odpowiednie kompetencje do wypełnienia danej ankiety, gdyż zdarza się, że czasami badanie dotyczy specyficznego zagadnienia np. produktów najrzadziej kupowanych w rodzinach wielodzietnych.

 

Jak zarabia się na wypełnianiu ankiet?

Ankietyzacja online wiąże się przede wszystkim z odnoszeniem korzyści materialnych ze strony ankietowanych. Można powiedzieć, że płatne ankiety stały się jedną z najpopularniejszych form przeprowadzania badań. Najczęściej użytkownicy paneli zyskują określoną ilość punktów za wypełnienie ankiety bądź chęć jej wypełnienia (w przypadku niemożliwości ukończenia badania ze względu na udzielenie niepożądanych odpowiedzi na pytania filtrujące), a następnie te punkty wymienia się na pieniądze lub inne dostępne formy wynagrodzenia np. nagrody rzeczowe, bony na zakupy.

 

Ankiety online – buduj silny marketing

W biznesie niesprawdzone pomysły to złe pomysły. Przed wprowadzeniem produktów na rynek należy sprawdzić, czy klienci będą chcieli je kupić. Ten proces nazywamy badaniem rynku. Jest to jeden z podstawowych komponentów służących rozwojowi przedsiębiorstwa. Duże koszty są pochłaniane w celu pozyskania opinii klientów o produktach i usługach. Dzięki ankietyzacji wspomniane koszty można zmniejszyć, zyskując jednocześnie na czasie, przy jednoczesnym pozyskaniu rzetelnych informacji wprost od klientów.

 

Zaawansowane metody prowadzenia badań online

Rynek badań online korzysta z zaawansowanych platform do ankietyzacji. W szczególności  warto zwrócić uwagę na  przygotowane przez ekspertów ds. marketingu platformy badanie-pinii.pl oraz SurvGo™. Dzięki nim samodzielnie można przygotować ankiety online i wskazać docelowe grupy badawcze – osoby, do których mają trafić kwestionariusze. Intuicyjne w obsłudze narzędzia kreatora badań pozwolą na dopracowanie badania w każdym detalu. Ponadto na zaawansowanej platformie SurvGo™:

 • odpowiedzi uzyskane z prostych i krótkich ankiet, jak i rozbudowanych kwestionariuszy o zróżnicowanej tematyce badawczej można śledzić także w trakcie badania,
 •  jest możliwe generowanie statystyk i wyników dotyczących rozkładu próby badawczej dzięki modułowi analizy próby,  
 •  jest dostępne porównywanie wyników z cyklicznie przeprowadzanych badań,
 • można wydrukować ankiety,
 • rezultaty przeprowadzonych badań są dostępne w formie przejrzystych tabel
  i wykresów.

 

Intuicyjna platforma – wiele korzyści

Panel Badanie Opinii jak i platforma SurvGo.™, dzięki szerokiemu gronu panelistów, udostępniają łatwy dostęp do opinii klientów z całej Polski. Duże możliwości dotarcia przez ankiety online do respondentów sprawiają, że badania mogą być wykonane nawet w ciągu 24h. Zbadanie opinii klientów oraz uzyskanie ocen dotyczących produktów i usług pomoże podjąć działania ku wypromowaniu firmy, jako:

 • przystępnej dla klienta,
 • odpowiadającej na potrzeby konsumentów,
 • współpracującej z promotorami marki,
 • dbającej o obsługę około sprzedażową,
 • znającej zwyczaje zakupowe swoich klientów.

Możesz zaprosić klientów do badania opinii na kilka sposobów: za pomocą wiadomości SMS, docierając do nich przez portale społecznościowe lub wysyłając wiadomość mailową z dedykowanym linkiem. Zdecyduj, kto weźmie udział w badaniu. Zgromadź potrzebne informacje, aby wyprzedzić konkurencję w branży.

 

Zbuduj silną pozycję na rynku, poprzez ankiety online!

CAWI – Profesjonalne ankiety elektroniczne

CAWI to technika za pomocą której respondent realizuje badania ankietowe zgodnie z wyznaczonym kwestionariuszem, otrzymanym w panelu internetowym, lub przez konkretny portal. Ankietyzacja CAWI jest najczęściej tworzona przez profesjonalistów zajmujących się badaniami marketingowymi, statystyką, badaniami rynku, analizą matematyczną, socjologią.

 

Jak wygląda budowa ankiety?

 

Oprogramowanie SurvGo™ umożliwia profesjonalną rozbudowę ankiety, dodanie do niej zdjęć, klipów audiowizualnych, dzięki czemu ankietyzacja jest o wile bardziej atrakcyjna dla respondentów.

 

Kwestionariusze ankiet CAWI, które tworzy się na platformie SurvGo™ są dostosowane do obecnych potrzeb marketingowych firmy lub marki. Dzięki udzielonym w kwestionariuszu odpowiedziom na zadane pytania, zgodnie z konkretnym celem badań – istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania cennych danych firmy, które będą służyć jej rozwojowi. Tworzenie samodzielnych ankiet CAWI jest najtańszym sposobem na realizację badań na rzecz przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do badań jakościowych, jak wywiady pogłębione lub fokus, zabierają także zdecydowanie mniej czasu oraz nie wymagają specjalistów do ich realizacji.

 

Coraz bardziej popularne aplikacje internetowe oraz użycie sieci w różnych grupach wiekowych, a także wśród osób o różnych cechach społeczno-demograficznych sprawia, że ankieta CAWI może dotrzeć do szerokiego grona respondentów. Jest to zatem coraz popularniejszy sposób na zgromadzenie istotnych danych.

 

Platforma SurvGo™ umożliwia twórcom ankiet:

 • Samodzielne projektowanie i zarządzanie badaniem opinii konsumentów i klientów,
 • Realizację projektu badawczego w powtarzalny sposób – cyklicznie,
 • Kompleksowy oraz zautomatyzowany proces badawczy,
 • Pozyskanie dostępu do ponad 100 000 respondentów dostępnych na panelu konsumenckim Badanie-Opinii,
 • Mierzenie satysfakcji klientów w sposób błyskawiczny,
 • Tworzenie rzetelnego i przejrzystego raportu z badań,
 • Pełne bezpieczeństwo i dyskrecję w trakcie procesu badawczego,
 • Możliwość skorzystanie wielu typów pytań kwestionariuszowych,
 • Tworzenie dopasowanych form i stylów kwestionariuszy ankiet.

 

Poszukiwanie respondentów online

 

Dzięki platformie SurvGo™ można bez większych trudności przesyłać informacje z zaproszeniem do badań ankietowych, jak również skorzystać ze wspomnianego panelu badanie-opinii.pl. Dodatkowa zaleta to możliwość umieszczania linków przekierowujących do ankiet: na portalach znanych socialmediów i na stronach internetowych. SurvGo™ umożliwia także rozsyłanie powiadomień w formie SMS do konsumentów i mailingu informacyjnego.

 

Twórz profesjonalne kwestionariusze CAWI, dzięki narzędziom udostępnionym przez Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Otrzymuj cenne informacje na temat konkurencji i konsumentów!

 


 

biostat.com.pl – CAWI, ankietyzacja online, , panel konsumencki, ankiety online, Computer Assisted Web Interview

6 błędów przy tworzeniu kwestionariusza do badania ankietowego

Tworzenie badania ankietowego to proces wymagający dobrego, skrupulatnego przygotowania. Warto też wcześniej wiedzieć, jakich częstych błędów się wystrzegać, aby badania ankietowe trafiały do respondentów w odpowiedniej formie.

 

Błąd 1: Brak wyznaczonego celu

 

Aby stworzyć dobry kwestionariusz do badania ankietowego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, w jakim celu się go tworzy i jakie informacje chce się uzyskać. Niestety wiele osób oraz zespołów nie przywiązuje dostatecznej wagi do tego etapu, przez co wyniki badania ankietowego mogą być rozmyte i nie dawać odpowiedzi na zadane pytania.

 

Błąd 2: Niewskazanie, czego ma dotyczyć badanie ankietowe

 

Istotną częścią na którą trzeba zwrócić uwagę przy budowaniu kwestionariusza do badania ankietowego jest to, aby zawrzeć część wprowadzającą. To tzw. preambuła w której należy umieścić takie informacje jak:

 

 • cel badania (przynajmniej ogólny),
 • zapewnienie o anonimowości,
 • prośbę o udzielenie rzetelnych informacji.

 

Błąd 3: Zawarcie pytań, które wzajemnie się wykluczają

 

Taka nieprecyzyjność odbija się nie tyle na samym respondencie, co przede wszystkim na wynikach badania ankietowego. Sprawia to bowiem, że rezultaty mogą być zaburzone, co uniemożliwi wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

 

Błąd 4: Pytanie najpierw o opinie, a dopiero potem o fakty

 

W przypadku tworzenia kwestionariusza do badania ankietowego złotą zasadą jest kierowanie się od ogółu do szczegółu, a także pytanie najpierw o fakty i dopiero potem o opinie respondenta. Do wyrażania tych ostatnich warto stosować pytania z możliwością udzielenia otwartej odpowiedzi, na podstawie których można wyciągnąć też szereg innych, pobocznych wniosków.

 

Błąd 5: Zadawanie pytań osobistych przed ogólnymi

 

W przypadku badań ankietowych warto kierować się podobnymi zasadami, jak przy poznawaniu drugiej osoby. Nie powinno więc zbyt szybko dociekać bardzo osobistych, szczegółowych kwestii, gdyż może to zniechęcić respondenta do udzielania dalszych odpowiedzi.

 

Błąd 6: Korzystanie z wariantów pytań niedopasowanych do zagadnienia

 

Badania ankietowe tworzone online dają naprawdę duże możliwości pod względem typów pytań. W przypadku cieszącej się dużym uznaniem platformy Badanie Opinii, korzystający mają do wyboru aż 20 różnych rodzajów, w tym m.in. pytań otwartych, macierzowych, półotwartych jednokrotnego wyboru, półzamkniętych wielokrotnego wyboru i wielu innych.

 

Warto skorzystać z tej możliwości i wybrać taki typ, który pozwoli na uzyskanie określonych informacji, poszukiwanych przez twórców badania ankietowego.

 

Tworzenie badania ankietowego to metodyczne zadanie, które można jednak znacząco sobie ułatwić korzystając z dobrze zaprojektowanych platform. Jedną z nich jest wspomniany wcześniej panel Badanie Opinii, który nie tylko działa w sposób intuicyjny, ale również pozwala na sprawdzenie ukończonego badania ankietowego przez administratorów.