Tag: ankiety w procesie badawczym

Dlaczego warto korzystać z płatnych ankiet w procesach badawczych?

Decydując się w procesie badawczym na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, jednocześnie dajemy sobie szansę na pozyskanie w szybkim sposób danych, a tym samym ich łatwe zinterpretowanie. W szczególności, jeśli brać pod uwagę ankietyzację online, która nakierowana jest na pozyskiwanie informacji wśród użytkowników paneli badawczych. Tym samym użytkownicy ci, zyskują szansę na wypełnianie płatnych ankiet.

 

Korzyści korzystania z paneli konsumenckich

Dzięki temu, że użytkownicy paneli mogą otrzymać punkty, które następnie wymieniane są na nagrody rzeczowe bądź pieniężne, zyskują oni dotykową motywację do tego, aby wypełniać ankiety. Warto zauważyć, że dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskuje się:

 • minimalizację kosztów związanych z przeprowadzeniem badania;
 • ograniczenie czasu potrzebnego na realizację projektu do minimum;
 • możliwość szybkiego dostępu do grona odbiorców;
 • budowanie pozytywnych relacji z użytkownikami paneli i ulepszenie wizerunku firmy;
 • narzędzie umożliwiające przeprowadzenie badań z różnych dziedzin w jednym czasie.

 

Panele dają szansę na pozyskiwanie rzetelnych opinii

Wykorzystanie paneli konsumencki niesie zarazem korzyści dla firm, jak i samych panelistów – użytkowników. Firmy dzięki panelom mogą regularnie kontrolować oceny i opinie odbiorców, zaś ci, mogą zyskiwać kolejne nagrody. Dla przykładu dzięki zastosowaniu paneli konsumenckich w badaniu satysfakcji klientów, można:

 • sprawdzić, które z działań odbierane są przez klientów pozytywnie, co pozwala na zwiększenie sprzedaży;
 • określenia misji firmy w odpowiedzi np. na styl życia odbiorców;
 • projektować ciekawe i efektywne kampanie reklamowe.

Jak widać takie panele konsumenckie pozwalają na zbieranie różnorodnych opinii. Inną ich zaletą jest możliwość wprowadzenia treści audiowizualnych oraz personalizacja ankiety w odpowiedzi na indywidualne potrzeby osoby zlecającej badanie.

 

Jakie wymagania panele stawiają przed ankietowanymi?

Jednak decydując się na płatne ankiety, należy wziąć pod uwagę, że w głównej mierze nadają się one na przeprowadzanie badań na młodych odbiorcach. Aby badania to mogło zostać zrealizowane:

 • użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu;
 • użytkownik musi posiadać umiejętność potrzebne do obsługi takich paneli;
 • należy założyć konto na panelu konsumenckim i podać wymagane dane, które służą do określenia specyfiki osób poddanych badaniu (dot. wieku, płci, wykształcenia itp.).

Korzystanie z takich paneli jest bezpieczne, a ankiety wypełniane są z podtrzymaniem zasad anonimowości i poufności osób badanych.

6 błędów przy tworzeniu kwestionariusza do badania ankietowego

Tworzenie badania ankietowego to proces wymagający dobrego, skrupulatnego przygotowania. Warto też wcześniej wiedzieć, jakich częstych błędów się wystrzegać, aby badania ankietowe trafiały do respondentów w odpowiedniej formie.

 

Błąd 1: Brak wyznaczonego celu

 

Aby stworzyć dobry kwestionariusz do badania ankietowego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, w jakim celu się go tworzy i jakie informacje chce się uzyskać. Niestety wiele osób oraz zespołów nie przywiązuje dostatecznej wagi do tego etapu, przez co wyniki badania ankietowego mogą być rozmyte i nie dawać odpowiedzi na zadane pytania.

 

Błąd 2: Niewskazanie, czego ma dotyczyć badanie ankietowe

 

Istotną częścią na którą trzeba zwrócić uwagę przy budowaniu kwestionariusza do badania ankietowego jest to, aby zawrzeć część wprowadzającą. To tzw. preambuła w której należy umieścić takie informacje jak:

 

 • cel badania (przynajmniej ogólny),
 • zapewnienie o anonimowości,
 • prośbę o udzielenie rzetelnych informacji.

 

Błąd 3: Zawarcie pytań, które wzajemnie się wykluczają

 

Taka nieprecyzyjność odbija się nie tyle na samym respondencie, co przede wszystkim na wynikach badania ankietowego. Sprawia to bowiem, że rezultaty mogą być zaburzone, co uniemożliwi wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

 

Błąd 4: Pytanie najpierw o opinie, a dopiero potem o fakty

 

W przypadku tworzenia kwestionariusza do badania ankietowego złotą zasadą jest kierowanie się od ogółu do szczegółu, a także pytanie najpierw o fakty i dopiero potem o opinie respondenta. Do wyrażania tych ostatnich warto stosować pytania z możliwością udzielenia otwartej odpowiedzi, na podstawie których można wyciągnąć też szereg innych, pobocznych wniosków.

 

Błąd 5: Zadawanie pytań osobistych przed ogólnymi

 

W przypadku badań ankietowych warto kierować się podobnymi zasadami, jak przy poznawaniu drugiej osoby. Nie powinno więc zbyt szybko dociekać bardzo osobistych, szczegółowych kwestii, gdyż może to zniechęcić respondenta do udzielania dalszych odpowiedzi.

 

Błąd 6: Korzystanie z wariantów pytań niedopasowanych do zagadnienia

 

Badania ankietowe tworzone online dają naprawdę duże możliwości pod względem typów pytań. W przypadku cieszącej się dużym uznaniem platformy Badanie Opinii, korzystający mają do wyboru aż 20 różnych rodzajów, w tym m.in. pytań otwartych, macierzowych, półotwartych jednokrotnego wyboru, półzamkniętych wielokrotnego wyboru i wielu innych.

 

Warto skorzystać z tej możliwości i wybrać taki typ, który pozwoli na uzyskanie określonych informacji, poszukiwanych przez twórców badania ankietowego.

 

Tworzenie badania ankietowego to metodyczne zadanie, które można jednak znacząco sobie ułatwić korzystając z dobrze zaprojektowanych platform. Jedną z nich jest wspomniany wcześniej panel Badanie Opinii, który nie tylko działa w sposób intuicyjny, ale również pozwala na sprawdzenie ukończonego badania ankietowego przez administratorów.