Tag: płatne ankiety

O nas

Jesteśmy firmą istniejąca na polskim rynku od blisko 16 lat. Zajmujemy się szeroko pojętą analizą danych. Nasza oferta badawcza obejmuje m.in.

 • badania rynku i opinii,

 • badania marketingowe,

 • badania kliniczne (biostatystyka),

 • badania rynku leków Rx oraz ORC,

 • prognozowanie i modelowanie sprzedaży,

 • badania telefoniczne (CATI),

 • e-badania.

Skutecznie realizujemy i konsultujemy projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Nasze analizy opieramy na sprawdzonych metodach i algorytmach. Nasza działalność nie ogranicza się zatem jedynie do udostęniania możliwości wypełniania ankiet za pieniądze. 

Więcej informacji o nas znajdziesz odwiedzając stronę badania rynku

 

BioStat - nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe to gwarancja sumienności i rzetelności.

Dlaczego warto


 

Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna, dlatego w zamian za zaangażowanie i poświęcony czas za wypełnienie każdej ankiety online oferujemy Ci następujące korzyści:

 

 1. Możliwość dodatkowego zarobku bez wychodzenia z domu - im więcej ankiet online wypełniasz, tym więcej zarabiasz.
 2. Możliwość zwiększenia zysków poprzez bonusowe punkty premiowe – przydzielane dodatkowo na drodze organizowanych przez nas losowań, które odbywają się po każdorazowym zamknięciu badania co więcej, wygrywają wszyscy respondenci – od Twojego szczęścia zależy jedynie wielkość wygranej, jeśli Ci się poszczęści możesz otrzymać nawet 25% więcej punktów wyznaczonych dla danej ankiety.
 3. Bonus na start – za wypełnienie pierwszej ankiety online otrzymujesz 150% jej wartości.
 4. Sam decydujesz czy Twoje wynagrodzenie otrzymasz po każdorazowym uczestnictwie w badaniu czy też po uzbieraniu konkretnej puli.
 5. Zarobione pieniądze prześlemy Ci za pośrednictwem PayPal - darmowego konta internetowego, umożliwiającego łatwe i bezpieczne odbieranie Twoich zarobków.
 6. Swoim uczestnictwem w badaniu przyczyniasz się do rozwoju firm i instytucji wychodzącym na przeciw potrzebom konsumentów, czyli także i Twoich.

 

 

Szczegółowe warunki współpracy z naszym panelem badawczym znajdziesz w Dołącz do grona respondentów oraz w Regulaminie.

Portal pod patronatem firmy Biostat.

Ankiety za pieniądze

Szukasz skutecznych metod na powiększenie swoich dochodów i chcesz zarabiać przez Internet? Jak do tej pory trafiałeś niestety jedynie na oszustów, którzy nie wypłacali Ci zarobionych pieniędzy? Odnosisz w związku z tym wrażenie, że ankiety za pieniądze to jakaś ściema? Jeżeli zdecydujesz się dołączyć do grona naszych panelistów, to na pewno zła passa zostanie przerwana.

 

Panel Badania Opinii jest obsługiwany przez firmę badawczą działającą w branży od 14 lat. Zajmujemy się realizacją badań rynku oraz opinii. Użytkownicy naszego panelu to osoby takie jak Ty, które chcą zarobić dodatkowe pieniądze bez konieczności wychodzenia z domu. My stwarzamy im taką możliwość.

 

Na czym polega wypełnianie ankiet za pieniądze?

 

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, w jaki sposób powstają najbardziej znane marki takie jak Coca Cola czy Adidas? Aby mogły one być dobrze odbierane, ich właściciele muszą wcześniej rozpoznać niezaspokojone potrzeby klientów. Dzieląc się własną opinią masz zatem możliwość wpływania na rozwój rynkowych brandów.

 

Pozwalamy Ci zarabiać pieniądze w zamian za proste wypełnianie ankiet online. Poprosimy Cię najpierw o uzupełnienie profilu z danymi osobowymi, a następnie na ich podstawie będziemy przesyłać Ci zaproszenia do wypełniania płatnych ankiet. Możesz za każdym razem samodzielnie zdecydować, czy tematyka, czas czy wynagrodzenie za udział w badaniu są dla Ciebie satysfakcjonujące. Jeżeli nie, to możesz bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji zrezygnować i oczekiwać na kolejne zaproszenia.

 

W ilu badaniach mogę wziąć udział?

 

W przeciwieństwie do konkurencyjnych firm oferujących pieniądze za ankiety, liczba realizowanych przez nas badań zwykle przekracza kilkanaście w ciągu miesiąca. Dlatego możesz być absolutnie pewien, że nie pozwolimy Ci się nudzić. Dzięki teku szybko uzbierasz minimum punktów niezbędnych do wypłaty, po czym będziesz mógł zlecić nam dyspozycję wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy. Nie musisz obawiać się o kwestie podatkowe. Od zarobionych przez Ciebie pieniędzy odprowadzimy podatek dochodowy i rozliczymy go metodą ryczałtową.

 

Zostać zatem jednym z tysięcy zarejestrowanych użytkowników panelu Badania Opinii. Gwarantujemy, że wypełnianie ankiet za pieniądze przyniesie Ci wymierne korzyści! 

Pieniądze za ankiety

Dzieląc się z nami swoją opinią, zarabiasz na każdej wypełnionej ankiecie, a pieniądze mogą wędrować na Twoje konto od razu, bez konieczności długiego oczekiwania na zgromadzenie odpowiedniej wysokie sumy.

 

Aby dołączyć do grona naszych respondentów wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin.

 

Dane zawarte w formularzu muszą być prawdziwe, ponieważ posłużą one później do wyboru badań, do których Cię zaprosimy. Im więcej danych nam udostępnisz, tym większą będziesz miał szansę za zakwalifikowanie do badania.

 

Zarejestrowanych użytkowników do udziału w badaniach realizowanych przez nasz panel badawczy zapraszać będziemy drogą mailową. Tylko od Ciebie zależy, czy zaakceptujesz zaproszenie czy też odmówisz uczestnictwa w danym badaniu. Jeśli jednak postanowisz podzielić się z nami swoją opinią , wystarczy, że korzystając z hasła, które prześlemy Ci w mailu, otworzysz ankietę i odpowiesz na zawarte w niej pytania.

 

Oczywiście wszystkie proponowane przez nas ankiety będą anonimowe. Nie zostaną one udostępnione żadnym osobom trzecim.

Portal pod patronatem firmy Biostat.

Regulamin

Regulamin Panelu
dostępnego na stronie Serwisu www.badanie-opinii.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, za pośrednictwem Panelu badawczego dostępnego na stronie internetowej Serwisu www.badanie-opinii.pl.

 2. Definicje:

 1. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.badanie-opinii.pl., na której znajduje się odnośnik do Panelu;

 2. Panel – system badań rynku i opinii, należący do Administratora, dostępny w Serwisie;

 3. Administrator – Biostat Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000351860, kapitał zakładowy 50000,00 zł (w pełni opłacony), email: biuro@badanie-opinii.pl, telefon: (+48) 22 12 28 025;

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), - określający zasady korzystania z Panelu i Serwisu, udostępniony przez Administratora za pośrednictwem Serwisu www.badanie-opinii.pl/regulamin, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie;

 5. Uczestnik (Uczestnik Panelu) – osoba, która zarejestrowała się w Panelu i zaakceptowała jego Regulamin. Uczestnik aby móc korzystać z Panelu musi być osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma ukończone 18 lat w dniu rejestracji w Serwisie, mieszka na stałe w Polsce, posługuje się językiem polskim, posiada adres e-mail;

 6. Punkt – jednostka liczbowa, w której nagradzany jest Uczestnik;

 7. Badanie – odpłatne badanie rynku i/lub opinii, przeprowadzane przez Administratora dla swoich partnerów oraz klientów, w ramach Panelu;

 8. Ankieta (Ankieta internetowa, Ankieta CAWI) – elektroniczny kwestionariusz badawczy służący do zbierania informacji od Uczestników w ramach Panelu;

 9. Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w postaci formularza elektronicznego, umożliwiający założenie Konta w Panelu;

 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Uczestnika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Uczestnika;

 11. Umowa - Umowa o świadczenie usług, które Administrator świadczy, za pośrednictwem Serwisu. Umowa jest zawierana pomiędzy Administratorem i Uczestnikiem, na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.

 12. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6. Regulaminu,

 1. Usługi świadczone przez Administratora są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw w działaniu, wynikających z uzasadnionych przyczyn technicznych lub z powodu wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych.

 2. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Uczestników, w ramach Panelu, na podstawie zawieranej Umowy:

 1. prowadzenie indywidualnego Konta,

 2. umożliwienie Uczestnikom brania udziału w odpłatnych badaniach,

 3. umożliwienie Uczestnikom zdobywania i gromadzenia Punktów za wypełniane Ankiety oraz wypełniane Ankiety przez osoby z listy znajomych Uczestnika,

 4. umożliwienie Uczestnikom zdobywania Punktów za udział w Badaniach,

 5. wymienianie zdobytych Punktów na nagrody,

 6. umożliwienie Uczestnikom korzystania z innych usług i funkcji dostępnych w Panelu.

 1. Administrator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

 2. Administrator świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z PANELU ORAZ SERWISU

 1. Rejestracja i korzystanie z Panelu są dla Uczestników całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

 2. Aby móc korzystać z Panelu, konieczne jest założenie Konta poprzez Formularz rejestracyjny. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki, a także odznaczyć wymagane zgody (klauzule).

 3. Podczas zakładania Konta w Serwisie obowiązkiem Uczestnika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.

 4. Każdy Uczestnik ma unikalną nazwę w Panelu.

 5. Każdy Uczestnik może posiadać w Serwisie jedno aktywne Konto.

 6. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i dostępnego w nim Panelu, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.

 7. Każde działanie Uczestnika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Uczestników korzystających z Panelu i Serwisu.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Aktualizacji należy dokonać po każdej zmianie miejsca zamieszkania, adresu e-mail, nazwiska czy innych danych osobowych podanych Administratorowi.

 9. Uczestnik jest identyfikowany przez nazwę i hasło, które są ustalane przez Uczestnika.

 10. Hasło pozwalające Uczestnikowi logować się na stronie Panelu jest prywatne i poufne.

 11. Wszelkie wymiany nazw Uczestników i haseł pomiędzy Uczestnikami są zabronione.

 12. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 13. Prawidłowe korzystanie z Panelu możliwe jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym pod warunkiem spełnienia przez to urządzenie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox) umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie stron www, na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego.

 1. W przypadku niektórych projektów konieczne może być zastosowanie przez urządzenie należące do Uczestnika oprogramowania Flash i Acrobat Reader oraz włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript, Java oraz cookies.

II ANKIETY

 1. Administrator tworzy i przeprowadza badania online dla swoich partnerów i klientów, wysyłając Ankiety do Uczestników, którzy dobrowolnie zarejestrowali się na stronie internetowej Serwisu.

 2. Uczestnik, wypełniając Ankiety przesyłane mu drogą elektroniczną przez Administratora, zdobywa Punkty, które następnie są przeliczane na gotówkę w PLN.

 3. Administrator wysyła do Uczestników, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, zaproszenia do wzięcia udziału w Ankietach.

 4. Zaproszenie zawsze zawiera informację o linku prowadzącym do formularza Ankiety oraz liczbie Punktów, którą może zdobyć Uczestnik za wypełnienie Ankiety.

 5. Decyzja odnośnie przyjęcia zaproszenia do wypełnienia Ankiety bądź odmowy uczestnictwa leży w gestii Uczestnika. Udział w Ankietach jest dobrowolny i anonimowy.

 6. Uczestnik przyjmując zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu (wypełnienia Ankiety) zobowiązuje się do rzetelnego i uczciwego wypełniania Ankiet. Rzetelność odpowiedzi sprawdzana jest poprzez analizę spójności odpowiedzi Uczestnika oraz analizę czasu wypełnienia Ankiety. W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wypełnienia Ankiety Uczestnik nie otrzymuje Punktów, może także zostać usunięty z bazy Uczestników Panelu.

 7. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego brania udziału w Ankietach, do których zaproszenia wysyłane są drogą elektroniczną. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do odpowiadania spontanicznie i zgodnie z prawdą na zadawane pytania oraz do zachowania w tajemnicy marek i produktów wymienionych w ankietach.

 8. Administrator nie gwarantuje Uczestnikom otrzymywania zaproszeń do Ankiet. Administrator dobiera Uczestników do Ankiet według kryteriów odzwierciedlających przekrój społeczeństwa polskiego, w celu zbierania danych reprezentatywnych dla ogółu populacji. Z tego powodu Uczestnicy Panelu, już po założeniu Konta, proszeni są o podanie kilku informacji o sobie, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia itp.

 9. Zachowania zabronione podczas wypełniania Ankiet przez Uczestników Panelu:

 1. Używanie programów do automatycznego wypełniania Ankiet,

 2. Wpisywanie przypadkowych znaków lub słów niezwiązanych z tematem pytania (udzielanie odpowiedzi nierzetelnych),

 3. Zbyt szybkie wypełnianie Ankiet, potwierdzone metodami porównania czasów odpowiedzi wszystkich Uczestników wypełniających Ankiety,

 4. Udzielanie odpowiedzi nielogicznych, niespójnych bądź istotnie różniących się od wpisanych w innych polach danej Ankiety lub w podobnych Ankietach,

 5. Wielokrotne wypełnienie Ankiety.

 1. Uczestnik może zostać wykluczony z Panelu, a Umowa z nim zawarta, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

 1. udostępniania Konta osobom trzecim,

 2. wskazania Administratorowi niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych osobowych,

 3. nierzetelnego wypełniania Ankiet,

 4. naruszania zasad Regulaminu,

 5. naruszenia zobowiązań ciążących na Uczestniku, a wynikających z Regulaminu,

 6. nieuczciwego działania mającego na celu zdobycie korzyści majątkowej, za pośrednictwem Panelu,

 7. istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Uczestników,

 8. naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z korzystaniem z Panelu,

 9. naruszenia praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Panelu,

 10. utrudniania pracy osób wyznaczonych przez Administratora do pomocy Użytkownikom (dalej: supportowi) poprzez działania tyczące się, ale nie ograniczające się do: wielokrotnego powielania zapytań mailowych, telefonicznych dotyczących tego samego; stosowania w kontakcie z supportem słów wulgarnych, obelżywych; pomówień i oszczerstw.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Panelisty nieaktywnego.

 2. Administrator wprowadził procedury, które mają na celu m.in.:

 1. wykrycie niespójnych odpowiedzi w Ankietach wypełnianych przez Uczestników,

 2. sprawdzenie ile czasu zajmuje Uczestnikom odpowiadanie na pytania w formularzach Ankiet,

 3. wykrycie Uczestników, którzy założyli kilka Kont.

 1. Wykluczenie Uczestnika z Panelu, oznacza usunięcie jego Konta wraz ze zgromadzonymi Punktami.

 2. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji Administratora o wykluczeniu go z Panelu i usunięciu z bazy Uczestników, w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail informującej o takiej decyzji. Odwołanie wnoszone jest drogą elektroniczną na adres email Administratora: biuro@badanie-opinii.pl lub w przypadku usunięcia konta nieaktywnego, poprzez kliknięcie w odpowiedni link, zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail.

III BADANIA

 1. Administator tworzy i przeprowadza badania dla swoich partnerów i klientów, polegające na uczestnictwie w Badaniu.

 2. Uczestnik, uczestnicząc w Badaniach, zdobywa Punkty, które następnie są przeliczane na gotówkę w PLN.

 3. Administator wysyła do Uczestników, za pomocą poczty elektronicznej e-mail, informację o możliwości uczestnictwa w Badaniu.

 4. Administator nie gwarantuje Uczestnikom otrzymywania informacji o możliwości uczestnictwa w Badaniu. Administrator dobiera Uczestników do Badania według kryteriów określonych w projekcie.

 5. Decyzja odnośnie uczestnictwa w Badaniu bądź odmowy uczestnictwa leży w gestii Uczestnika. Udział w Badaniach jest dobrowolny i anonimowy.

 6. Uczestnik, który podjął decyzję o uczestnictwie w Badaniu, zobowiązuje się do wykonania działań określonych w projekcie w terminie, zgodnie z założeniami Badania. Ponadto, Uczestnik oświadcza, że zna wytyczne z maila dotyczące projektu, zapoznał się z przekazanymi materiałami oraz wytycznymi.

 7. W przypadku, gdy Uczestnik nie wykonał działań określonych w projekcie w terminie, wykonał działania niezgodne z wytycznymi, wykonał je nierzetelnie lub wykonał je częściowo, Uczestnik nie otrzymuje Punktów, może także zostać usunięty z bazy Uczestników Panelu.

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu i Panelu, Administrator dokłada należytej staranności, aby Uczestnicy byli w pełni zadowoleni.

 2. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Uczestnika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.

 3. Podstawą do zawarcia Umowy o świadczenie usług jest uprzednie zgłoszenie Uczestnika i wypełnienie Formularza rejestracji poprzez podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej e-mail.

 1. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Uczestnik potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny, wysłany na podany przez niego podczas dokonywania zgłoszenia adres email, służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Uczestnik uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu oraz hasła, które ustala Uczestnik.

 2. Umowa zawarta pomiędzy Administratorem, a Uczestnikiem Panelu, stanowi podstawę do naliczania punktów oraz wypłaty nagrody za wypełnianie Ankiet w Panelu.

 3. Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Uczestnikiem, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. O wypowiedzeniu Umowy, Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością elektroniczną email.

 4. Uczestnik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Uczestnik może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta korzystając z odpowiedniego przycisku w Panelu, lub poprzez wiadomość elektroniczną email wysłaną na adres email: biuro@badanie-opinii.pl.

 5. W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w punktach 6-7 niniejszego paragrafu, Administrator dokona wypłaty Punktów zgromadzonych na Koncie przez Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień § 4 pkt 7 - 10.

§4. NAGRODY

I NAGRODY ZA WYPEŁNIANIE ANKIET

 1. Za wypełnienie Ankiety Uczestnik otrzymuje Punkty zależne od rodzaju i długości wypełnianej Ankiety.

 2. Gromadzone przez Uczestnika w kolejnych Ankietach Punkty, sumują się.

 3. Niewykorzystane Punkty pozostają na koncie Uczestnika bezterminowo i sumują się z Punktami zdobywanymi w kolejnych Ankietach.

 4. Uczestnik może również otrzymywać Punkty, jeśli wypełni formularz metryczny Ankiety, jednak nie zostanie zakwalifikowany do wypełnienia całej Ankiety. O takiej możliwości Uczestnik zostaje poinformowany w wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w badaniu. Liczba Punktów możliwych do zdobycia w tym przypadku jest również określona i podana w wyżej wskazanej wiadomości mailowej.

 5. Liczbę zgromadzonych Punktów Uczestnik może sprawdzić logując się do Konta.

 6. Zgromadzone Punkty zamieniane są na gotówkę i przelewane na polski rachunek bankowy Uczestnika.

 7. Wypłaty mogą być dokonywane po zgromadzeniu przez Uczestnika co najmniej 1000 Punktów. Nagroda za zdobycie 1000 Punktów wynosi 50 zł.

 8. Zgłaszając chęć wymiany Punktów na pieniądze, Uczestnik zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew oraz nazwiska posiadacza tego rachunku.

 9. Po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci wymiany zgromadzonych Punktów na pieniądze, Administrator dokonuje przelewu na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, właściwej kwoty powiększonej o równowartość prowizji wynikającej z tabeli opłat obowiązującej w systemie platformy płatniczej Przelewy24, dostępnej pod adresem https://www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000029679.

 10. Wypłata jest akceptowana przez Administratora Panelu do 15 dni roboczych, od dnia zgłoszenia chęci wymiany Punktów.

 11. Ze względu na konieczność dokonywania rozliczeń Administratora z Urzędem Skarbowym, celem uzyskania nagrody za wypełnione Ankiety, Uczestnik powinien podać Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania/stałego pobytu oraz numer PESEL lub NIP (opcjonalnie). Dane te muszą być zgodne z danymi zawartymi w profilu Uczestnika.

​II NAGRODY ZA UCZESTNICTWO W BADANIACH

 1. Za uczestnictwo w Badaniach Uczestnik otrzymuje Punkty, zależne od założeń projektu.

 2. Punkty otrzymane za uczestnictwo w Badaniu zamieniane są automatycznie na gotówkę i przelewane na polski rachunek bankowy Uczestnika, zgodnie z przelicznikiem 20 punktów = 1 PLN.

 3. Aby wypłata była skuteczna, Uczestnik Badania zobowiązany jest do podania następujących danych w profilu: imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, tj, miejscowość, ulica (o ile dotyczy), numer domu/lokalu, kod pocztowy, numer polskiego konta bankowego.

 4. Administrator dokonuje przelewu na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, właściwej kwoty powiększonej o równowartość prowizji wynikającej z tabeli opłat obowiązującej w systemie platformy płatniczej Przelewy24, dostępnej pod adresem https://www.przelewy24.pl/, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000029679.

​III INFORMACJA PODATKOWA

 1. Wszystkie podatki związane z uczestnictwem w Panelu, pokrywa Administrator.

 2. Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Administrator nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

§5. POUFNOŚĆ

 1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek Ankietą oraz szczegółami kolejnych badań rynku i opinii udostępnianych przez Administratora w ramach Panelu.

 2. Uczestnik powiadomi Administratora o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do poufności, do wykonywania działań określonych w projekcie zgodnie z przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz wskazówkami Administratora przy zachowaniu najwyższej staranności.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów przekazanych mu przez Administatora w związku z wykonywaniem działań określonych w projekcie. Przede wszystkim, nie może ujawniać swojego udziału w Badaniu osobom trzecim, w tym pracownikom czy klientom partnera czy klienta Administratora.

 5. Zabronione jest przekazywanie materiałów z Badania osobom trzecim, opowiadanie o szczegółach projektu czy uprzedzanie pracowników placówki o audycie. Uczestnik zobowiązany jest do unikania wszelkich nienaturalnych zachowań zdradzających, że dana osoba uczestniczy w Badaniu.

 6. Zabronione jest ujawnianie się, nawet jeżeli zdarzy się sytuacja, że pracownik czy klient zapyta Uczestnika wprost o jego udział w Badaniu.

 7. Uczestnik nie może w jakiejkolwiek formie udostępniać całości lub części informacji na temat wyników na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Administatora.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentom w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w następujących przypadkach:

 1. świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 8. umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Uczestnik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez konsumenta,

 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Aby skutecznie odstąpić od Umowy wystarczy użyć przycisku do usunięcia Konta w Panelu, albo złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. do Regulaminu.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach internetowych Administratora, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne Umowy. Nie zezwala się w szczególności na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie z materiałów, baz i treści, zamieszczonych na stronach internetowych: www.panel.badanie-opinii.pl/login/tk_register, www.tajemniczy-klient.com.pl, www.opinia-klienta.pl, www.badanie-opinii.pl w jakimkolwiek celu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 3. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 4. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 5. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Uczestnik dopuszcza się takiego działania.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, Uczestnik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług i realizacji Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 3. Dane Uczestnika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych osobowych Uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego www.badanie-opinii.pl.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu i dostępnego w nim Panelu.

 6. Administrator zobowiązuje się do zachowania odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, a także ich opinii i postaw wobec różnych zjawisk.

§ 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników, sprzeczne z Regulaminem, oraz za niedopełnienie przez Uczestników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Uczestników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników, wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu i Panelu spowodowanych ich serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem ich funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie naruszają praw Uczestników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.

 3. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 3 dniach od ich ogłoszenia.

 4. Uczestnik, który nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany może zaprzestać korzystania z Serwisu.

 5. Uczestnik nie może przenieść żadnych praw i obowiązków wynikających z Umowy, o której mowa w niniejszym Regulaminie, na osobę trzecią.

 6. Wszelkie spory między Administratorem a Uczestnikami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 8. Panel nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 9. Panel jest prowadzony zgodnie z kodeksem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) i kodeksem ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku).

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 11. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Panelem lub Serwisem należy kierować na adres email: biuro@badanie-opinii.pl.

 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 13. Regulamin obowiązuje od dnia 23 października 2022 roku.

Ankiety za kasę

 

Próbowałeś już różnych sposobów zarabiania przez internet, jednak jeszcze nigdy nie udało Ci się w ten sposób zarobić prawdziwych pieniędzy? Jesteś już zniechęcony i myślisz sobie, że ankiety za kasę, to kolejna próba oszustwa? Bez obaw, portal Badanie Opinii należy do profesjonalnej agencji badawczej, która działa już na rynku od ponad 16 lat. Wypłaciliśmy do tej pory naszym panelistom wiele tysięcy złotych. 

Dlaczego warto nam zaufać i zacząć wypełniać ankiety online?

Stawki za nasze ankiety online są znacznie wyższe w porównaniu do konkurencji. Nie musisz poza tym czekać tygodniami, aż zaprosimy Cię do badania. Realizujemy kilkadziesiąt projektów każdego miesiąca, dlatego na pewno będziesz mógł wielokrotnie wypełniać płatne ankiety. Nie narzucamy Ci jednak tematyki ankiety. Wysyłamy zaproszenia do badań dostosowanych do Twoich danych profilowych. Zawsze będziesz mógł sprawdzić, czy chcesz wziąć w nim udział, zapoznając się wcześniej z kluczowymi założeniami, czasem potrzebnym na wypełnienie oraz proponowaną stawką. W razie braku chęci wypełnienia ankiety, w każdej chwili możesz poczekać na kolejne zaproszenia. 

Po osiągnięciu wyznaczonego w regulaminie minimum będziesz mógł zlecić wypłatę na swoje konto bankowe. Prześlemy Ci pieniądze tak szybko, jak to tylko możliwe. Załatwimy także za Ciebie wszelkie formalności podatkowe na zasadzie 18% ryczałtu. 

Kto może wziąć udział w naszych badaniach?

Zarabianie na wypełnianiu ankiet kierujemy do wszystkich chętnych, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Nie ważne jakie masz wykształcenie, kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe. Ważne jest tylko to, co masz nam do powiedzenia na temat marek po których produkty sięgasz w sklepach. Możesz mieć wpływ na ich udoskonalanie, jeżeli będziesz udzielał szczerych odpowiedzi. Dodatkowo będziesz otrzymywał pieniądze za ankiety. Już teraz zarejestruj się i dołącz do grona naszych tysięcy zadowolonych panelistów! 

Badania Opinii

 

Badanie Opinii to panel badawczy, który umożliwia zarejestrowanym użytkownikom zarabianie na wypełnianiu ankiet. Paneliści mają możliwość dzielenia się własnymi opiniami na temat wielu marek dostępnych na rynku, a tym samym wywierać wpływ na ich kształtowanie i udoskonalanie. Platforma należy do profesjonalnej firmy badawczej Biostat® zajmującej się badaniami oraz analizami rynku od 15 lat.

Dzięki portalowi Badanie Opinii możesz wypełniać ankiety za pieniądze całkowicie online. Wystarczy jedynie, że wypełnisz formularz rejestracyjny oraz indywidualny profil użytkownika. Dzięki temu będziemy wiedzieli w jakich ankietach możesz i chcesz wziąć udział. W przesłanym zaproszeniu na Twój adres mailowy wskażemy tematykę badania, czas potrzebny na wypełnienie ankiety, a także wynagrodzenie jakie dopiszemy do Twojego konta.

W jaki sposób należy wypełniać płatne ankiety?


Nasz system szczegółowo weryfikuje, czy wypełniasz ankiety w sposób uczciwy. Abyś mógł u nas zarabiać, musisz więc uważnie czytać każde pytania. Wykluczamy użytkowników, którzy udzielają odpowiedzi w pośpiechu, bez zapoznania się z instrukcją. Pamiętaj również, że czym więcej informacji profilowych podasz, tym większa będzie Twoja szansa na to, aby móc wypełniać ankiety za pieniądze. Zapewniamy jednak, że dane te będą całkowicie poufne – nikomu ich nie przekażemy.

Płatne ankiety można wypełniać zarówno z poziomu urządzenia stacjonarnego (komputer/laptop), jak i mobilnego (smartfon/tablet etc.). Platforma jest idealnie dostosowana do różnego rodzaju sprzętu, pozwalając na bardzo łatwą – intuicyjną nawigację.

Ile mogę zarobić?

Będąc użytkownikiem panelu Badania Opinii będziesz otrzymywał znacznie więcej zaproszeń do płatnych badań niż mogłaby Ci zaoferować nasza konkurencja. Realizujemy w ciągu każdego miesiąca nawet kilkanaście projektów. Oferujemy również atrakcyjne stawki za każdą wypełnioną ankietę.
Punkty na pieniądze będziesz mógł zamienić od razu po tym, jak Twoje saldo punktowe osiągnie wymagane minimum. Wynagrodzenie przelejemy na podany w profilu numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni. Przekażemy również podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Jak długo trwa pojedyncze badanie opinii?

Wypełnienie każdej płatnej ankiety zajmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut. Czym więcej czasu i zaangażowania będziesz musiał poświęcić, tym więcej zarobisz.

Czy muszę przyjmować każde zaproszenie do badania?

Tylko od Ciebie samego zależy, w których badaniach online zechcesz wziąć udział. Możesz ograniczyć się jedynie do tych tematów ankiet, które są dla Ciebie interesujące i wystarczająco płatne. Zależy nam na tym, aby wypełnianie płatnych ankiet było dla Ciebie przyjemne i angażujące, dlatego prosimy o podanie jak najwięcej danych profilowych. Dzięki temu będziemy mogli właściwie dostosować tematykę ankiet do Twoich preferencji. 

Zarabianie na ankietach w 10 krokach

 

Jeśli chcesz rozpocząć zarabianie na ankietach, musisz przejść następujące etapy:

 

1. Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do grona naszych panelistów;
2. Uzupełnij swoje dane profilowe – dzięki temu będziemy mogli właściwie dostosować tematykę ankiet to Twoich cech oraz preferencji;
3. Odbierz zaproszenie do badania przesłane na podany w trakcie rejestracji adres mailowy;
4. Zapoznaj się z tematyką płatnej ankiety, czasem potrzebnym na jej wypełnienie oraz proponowanym wynagrodzeniem;
5. Rozpocznij wypełnianie ankiety lub czekaj na kolejne zaproszenia;
6. Gromadź punkty na swoim saldzie, aż uzbierasz wymagane minimum;
7. Podaj nam swój numer konta bankowego; 
8. Wymień punkty na pieniądze i zarządzaj wypłaty;
9. Czekaj maksymalnie do 7 dni na otrzymanie pieniędzy;
10. Odbierz wynagrodzenie i bierz udział w kolejnych badaniach opinii.


Kto może dołączyć do panelu?


Aby brać udział w naszych badaniach wystarczy, że masz ukończone 18 lat. Możesz zarabiać na wypełnianiu ankiet bez względu na to, jakie posiadasz wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe. 


Dlaczego warto nam zaufać?


Obawiasz się, że Twoja praca i czas, jaki poświęcisz zarabianiu na wypełnianiu ankiet zostanie zmarnowany i nie otrzymasz swoich pieniędzy? Twoje obawy są bezpodstawne. Jesteśmy doświadczoną firmą badawczą, która funkcjonuje na rynku już 14 lat. Dlatego możesz być pewien naszej wiarygodności i rzetelności. Docenimy Twoje zaangażowanie i atrakcyjnie je wynagrodzimy. Pieniądze otrzymasz zawsze w terminie wskazanym w regulaminie. 


Wysyłamy zaproszenia do badań opinii znacznie częściej niż konkurencja, a także oferujemy najlepsze stawki na rynku. Jeśli więc dołączysz do naszego panelu konsumentów, wreszcie nie będziesz musiał czekać miesiącami aż uzbierasz kwotę niezbędną do wypłaty wynagrodzenia. 

 

Ankiety online

 

Ankiety internetowe typu CAWI (Computer Assisted Web Interviews) to jedna z metod prowadzenia ankietyzacji, z jakich korzysta się między innymi w toku badań rynku i opinii publicznej. Od innych form badań ankietowych wyróżnia je fakt, że bazują one na kwestionariuszach online, dzięki czemu ankiety dostępne są zarówno z poziomu komputerów, jak i tabletów czy smartfonów - w dobie Internetu i technologii mobilnych ankiety online stanowią jedno z popularniejszych rozwiązań, do jakich odwołują się obecnie firmy badawcze.

 

Zalety ankiet online

Do podstawowych zalet, jakimi cechują się ankiety online zaliczyć można m.in.:

- możliwość objęcia badaniem dużych grup respondentów w relatywnie krótkim okresie czasu i przy relatywnie niewielkim koszcie;

- dużą dostępność ankiet dzięki wykorzystaniu technologii internetowych - jest to wygodne dla ankietowanych i pozwala przystąpić do badania w dogodnym czasie;

- zapewnienie respondentowi poczucia anonimowości i niwelacja wpływu, jaki na badanego może wywołać ankieter;

- możliwość dotarcia do respondentów z konkretnych grup docelowych (link do ankiety może znaleźć się na tematycznej stronie WWW lub w bezpośrednich wiadomościach e-mail);

- wsparcie dedykowanego oprogramowania w toku ankietyzacji - zapewnia ono zachowanie puli i kolejności pytań, kontroluje logiczność odpowiedzi itd.;

- możliwość opatrzenia kwestionariuszy materiałami multimedialnymi - fotografiami, klipami audio/wideo;

- dostępność wyników od razu w formie elektronicznej - sprzyja to błyskawicznemu podjęciu procesu analizy;

- sposobność do interakcji w trakcie badania - możliwość wglądu w wyniki czy modyfikacji kwestionariusza w toku prowadzenia ankietyzacji.

 

Płatne ankiety online

Do wad ankietyzacji elektronicznej zaliczyć można z kolei m.in. takie aspekty jak ograniczony dostęp respondentów do Internetu (brak dostępu do sieci, w niektórych rejonach kraju) czy konieczność dysponowania odpowiednimi bazami mailingowymi.

Mankamenty te niweluje, jak w przypadku naszej oferty badawczej, posiadanie autorskiego panelu konsumenckiego (panel Badanie Opinii), dysponującego rozbudowaną ogólnopolską bazą panelistów - dzięki temu ankiety online kierowane są każdorazowo bezpośrednio do konsumentów, których profil osobowy jest zbieżny z problematyką badania.

 

 

Więcej o wypełnianiu naszych płatnych ankiet online na pozostałych podstronach portalu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do rejestracji w naszym panelu konsumenckim!

Zalety badań i ankiet online

Badanie internetowe, szczególnie w postaci ankiet online to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod analizy zadowolenia konsumenckiego i badania satysfakcji klientów - choć nie tylko. To narzędzie pozwala poznać odpowiedzi na szereg pytań i zagadnień, dzięki czemu znajduje zastosowanie w przypadku prowadzenia badań ilościowych. Zapewne większość z nas zetknęła się z ankietą internetową, która zazwyczaj przybiera podobną formę - pytań z użyciem skali Likerta. Co je charakteryzuje i jakie są zalety takiego rozwiązania?

 

Dlaczego warto stosować ankiety online?

W czasach, gdy zdecydowana większość osób należy do grona świadomych użytkowników Internetu, przeprowadzenie wszelkiego rodzaju badań i sondaży stało się o wiele prostsze. Dotarcie do potencjalnej grupy docelowej wymaga bowiem nie tylko mniej zaangażowania, ale i środków finansowych. Nie oznacza to jednak, że wystarczy skonstruować odpowiednią ankietę, tym bardziej, że użytkownik w łatwy sposób może podziękować za udział w badaniu (wystarczy, że kliknie znaczek X, a ankieta zostanie automatycznie zamknięta). Jedną z kluczowych decyzji będzie miejsce jej zamieszczenia.

 

Dlaczego warto skorzystać właśnie z tej metody badawczej?

Korzystanie z ankiet internetowych niesie ze sobą wiele korzysci. O jednej z nich zdążyliśmy już wspomnieć, jest to łatwość dotarcia do określonej grupy docelowej. Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy zrealizować badanie na próbie 100 osób w wieku 25-35 lat, płci męskiej. Bezpośrednie dotarcie do nich wymaga czasu i odpowiednich środków (konieczne będzie zatrudnienie kilku ankieterów, którzy dotrą do wskazanych osób i przeprowadzą z nimi badanie, potrzebny będzie także sprzęt, miejsce do przeprowadzenia ankiet, etc.). Wszystkie te problemy przestają być istotne, jeśli badanie przeniesiemy do Internetu. Będzie to o wiele prostsze, o ile wykorzystamy specjalne aplikacje do ankietyzacji. Dzięki temu nie będzie nam potrzebna żadna, fachowa wiedza na temat konstruowania tego rodzaju badań. Wystarczy, że skorzystamy z gotowych modułów, które dowolnie będziemy edytować. To duża wygoda i oszczędność finansowa. Ankiety internetowe nie są tak czasochłonne, jak badanie w wersji papierowej (PAPI), dlatego jest większa szansa, że internauta zgodzi się ją wypełnić. Jeszcze przed jej rozpoczęciem, jest informowany ile mniej więcej czasu powinno zająć badanie. Podczas jej wypełniania działa także zasada konsekwencji, dzięki czemu istnieje duże prawdopodobieństwo, że ankieta zostanie uzupełniona w całości.

Musimy wspomnieć o jeszcze jednej zalecie ankiet internetowych - przystępnej analizie i prezentacji wyników. Ta forma badań eliminuje konieczność kodowania, czyli przenoszenie odpowiedzi do wspólnej bazy danych w celu ich zagregowania. Ankietyzacja elektroniczna dostarcza cykliczne raporty, dzięki którym możemy poznać opinię klientów/użytkowników o danej usłudze czy produkcie. Pozwala zatem sprawować bieżącą kontrolę nad całościowym procesem badawczym.

 

Czy badania ankietowe mają wady?

Ankiety online, jak każda metoda badań posiada swoje wady. Wiele osób wskazuje, że jedną z nich jest powierzchowność. Niekiedy trudno z jej pomocą zbadać stopień wybranego zjawiska. Niestety, niewiele osób jest skłonnych do wzięcia udziału w badaniu, skąd niski współczynnik zwrotów. Często występuje ponadto brak możliwości zweryfikowania tożsamości badanego, co może przekładać się na fałszowanie danych. Niemniej, zalety wydają się być stroną przeważającą, dlatego nie należy odrzucać ankiet online w badaniach ilościowych.

Dlaczego warto korzystać z płatnych ankiet w procesach badawczych?

Decydując się w procesie badawczym na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, jednocześnie dajemy sobie szansę na pozyskanie w szybkim sposób danych, a tym samym ich łatwe zinterpretowanie. W szczególności, jeśli brać pod uwagę ankietyzację online, która nakierowana jest na pozyskiwanie informacji wśród użytkowników paneli badawczych. Tym samym użytkownicy ci, zyskują szansę na wypełnianie płatnych ankiet.

 

Korzyści korzystania z paneli konsumenckich

Dzięki temu, że użytkownicy paneli mogą otrzymać punkty, które następnie wymieniane są na nagrody rzeczowe bądź pieniężne, zyskują oni dotykową motywację do tego, aby wypełniać ankiety. Warto zauważyć, że dzięki takiemu rozwiązaniu, zyskuje się:

 • minimalizację kosztów związanych z przeprowadzeniem badania;
 • ograniczenie czasu potrzebnego na realizację projektu do minimum;
 • możliwość szybkiego dostępu do grona odbiorców;
 • budowanie pozytywnych relacji z użytkownikami paneli i ulepszenie wizerunku firmy;
 • narzędzie umożliwiające przeprowadzenie badań z różnych dziedzin w jednym czasie.

 

Panele dają szansę na pozyskiwanie rzetelnych opinii

Wykorzystanie paneli konsumencki niesie zarazem korzyści dla firm, jak i samych panelistów – użytkowników. Firmy dzięki panelom mogą regularnie kontrolować oceny i opinie odbiorców, zaś ci, mogą zyskiwać kolejne nagrody. Dla przykładu dzięki zastosowaniu paneli konsumenckich w badaniu satysfakcji klientów, można:

 • sprawdzić, które z działań odbierane są przez klientów pozytywnie, co pozwala na zwiększenie sprzedaży;
 • określenia misji firmy w odpowiedzi np. na styl życia odbiorców;
 • projektować ciekawe i efektywne kampanie reklamowe.

Jak widać takie panele konsumenckie pozwalają na zbieranie różnorodnych opinii. Inną ich zaletą jest możliwość wprowadzenia treści audiowizualnych oraz personalizacja ankiety w odpowiedzi na indywidualne potrzeby osoby zlecającej badanie.

 

Jakie wymagania panele stawiają przed ankietowanymi?

Jednak decydując się na płatne ankiety, należy wziąć pod uwagę, że w głównej mierze nadają się one na przeprowadzanie badań na młodych odbiorcach. Aby badania to mogło zostać zrealizowane:

 • użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu;
 • użytkownik musi posiadać umiejętność potrzebne do obsługi takich paneli;
 • należy założyć konto na panelu konsumenckim i podać wymagane dane, które służą do określenia specyfiki osób poddanych badaniu (dot. wieku, płci, wykształcenia itp.).

Korzystanie z takich paneli jest bezpieczne, a ankiety wypełniane są z podtrzymaniem zasad anonimowości i poufności osób badanych.

Panele konsumenckie dbają o ankietowanych i efektywność procesu badawczego

Warto zauważyć, że korzyści z zastosowania płatnych ankiet, czerpią zarówno użytkownicy paneli, jak i osoby zlecające badanie.

 

Panele stworzone dla badanych

Mówiąc o panelach konsumenckich warto zwrócić uwagę, iż są one miejscem gromadzenia się osób, które chętnie dzielą się swoimi opiniami. Dodatkowym bodźcem dla grona tych osób jest fakt, iż każda wypełniona ankieta przybliża ich do zarobienia pożądanej sumy pieniędzy. Warto zauważyć, że płacenie za podzielenie się opinią jest także firmą podziękowania za udział w badaniu, które to w szczególny sposób buduje pozytywne relacje między odbiorcami a firmą.

 

Dlaczego warto korzystać z paneli konsumencki?

Panele konsumenckie pozwalają użytkownikom na:

 • swobodne wyrażanie swojej opinii z wyeliminowaniem efektu ankietera;
 • wypełniania ankiet o dowolnej porze;
 • udział w projektowaniu kampanii reklamowych (np. poprzez wybór najlepszych elementów reklamy).

Dzięki powyższym korzyściom, firmy zlecające badania, otrzymują wiarygodne dane. Możliwe jest to dzięki zadbaniu o poczucie bezpieczeństwa ankietowanych, a także ich komfort.

 

Co panele mają do zaoferowania dla firm, zlecających badanie?

Zlecający badanie zyskują zaś:

 • szybki dostęp do odbiorców badania;
 • pewność, że przebieg badania odbędzie się z wykorzystaniem minimalnych nakładów finansowych;
 • możliwość przedstawienia treści audiowizualnych o różnorodnych atrybutach;
 • możliwość wglądu do pozyskiwanych wyników w trakcie trwania badania.

Stąd też wykorzystanie paneli konsumenckich, daje szansę firmom zlecającym badanie na monitorowanie zmian w postawach konsumentów oraz wybieranie najtrafniejszych dróg dalszego rozwoju.

 

Panele są szansą dla wszystkich

Panele konsumenckie warto postrzegać zarazem w perspektywie korzyści, które niosą ze sobą dla użytkowników systemu, jak i dla firm zlecających zadanie. Forma zarabiania na ankietach daje użytkownikom szansę na osiąganie wymiernych korzyści. Jednocześnie ta forma, nagradzając swoich odbiorców, zachęca ich do udzielania prawdziwych odpowiedzi, co pozwala na prowadzenie efektywnych procesów badawczych.

Badania ankietowe wśród kibiców piłkarskich

Co ankietowani myślą o tegorocznym Mundialu?

Zrealizowane badania ankietowe, pozwalają na pozyskanie informacji o tym, w jakim procencie ankietowani uważają, że ich reprezentacja ma szansę na odniesienie sukcesu. I tak dla przykładu, ostatnio zrealizowane badanie, zebrało informację, że:

 • 33,9% ankietowanych, czyli największa grupa wśród przebadanych Polaków sądzi, iż Polska dojedzie do ćwierćfinału;
 • 29,9% ankietowanych uważa, że mistrzami tegorocznego Mundialu zostaną Niemcy.

 

Jak typują ankietowani?

Jak wykazuje przeprowadzone badanie, niektórzy Polacy pokładają nadzieję w swojej drużynie i upatrują dla niej szansę na zwycięstwo w Mundialu – jest to 5,3% ankietowanych. Jednak zdecydowanie wyżej typowane są przez ankietowanych reprezentacje:

 • Niemiec – 29,9%;
 • Hiszpanii – 12,9%;
 • Brazylii – 11,2%.

Przy czym 5,7% ankietowanych uważa, że reprezentacja Polski zagra w finale. Natomiast 9,1% Polaków uważa, że ich reprezentacja nie wyjdzie z grupy.

 

Czy kobiety chętnie będą oglądać Mundial?

Realizacja badania ankietowanego pozwoliła także sprawdzić, jaki procent Polaków deklaruje oglądanie meczy piłkarskich podczas trwających Mistrzostw Świata. I tak badania wskazały, że:

 • oglądanie meczy piłkarskich deklaruje 93,2% ankietowanych mężczyzn;
 • oglądanie meczy piłkarskich deklaruje 83,7% ankietowanych kobiet.

Jak dowodzi przeprowadzone badanie, wykorzystanie odpowiednich metod badawczych, pozwala na pozyskiwanie rzetelnych informacji nawet na taki temat, jak Mundial.  

O wszystkim tym, o czym ankietowany powinien wiedzieć na temat płatnych ankiet

Ponadto przeprowadzanie procesu badawczego zorientowanego na ankietyzację online, pozwala na wprowadzenie płatnych ankiet, co dla ankietowanych powinno stanowić najważniejszą informację o tego typu badaniach.

 

Korzyści z punktu widzenie ankietowanych

Ankietyzacja online realizowana, jest za pomocą paneli badawczych, na których gromadzą się osoby, które chcą podjąć się wypełniania ankiet, a w zamian otrzymywać wymierne korzyści np. w postaci pieniędzy lub bonów i nagród. Wśród innych ważnych korzyści z punktu widzenie ankietowanych można wymienić:

 • wyeliminowanie efektu ankietera;
 • brak poczucia bycia ocenianym;
 • możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety.

Przywołany efekt ankietera polega na nawet nieświadomym wpływie osoby ankietującej na udzielane odpowiedzi przez ankietowanego. Ankieter może wpływać tak za pośrednictwem swojego wyglądu, gestykulacji czy głosu, ale także swoich wypowiedzi np. gdy objaśniania niezrozumiałe pytanie.

 

Na czym polega działanie paneli badawczych?

Panele badawcze przenoszą całość procesu badawczego w wymiar Internetu, co pozwala na zaproponowanie ankietowanym wartościowych nagród bądź konkretnych pieniędzy. Użytkownicy paneli wypełniając ankiety jednocześnie pozyskują punkty, które następnie zamieniane są na konkretne kwoty pieniężne. Tym samym Użytkownik ma szansę na zarobienie pieniędzy poprzez dzielenie się swoją wartościową opinią.

 

Jakie inne korzyści można czerpać z badań online?

Płatne ankiety stanowią niejako wyraz podziękowania ankietowanym za włożony trud i poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Dzięki pozyskaniu rzetelnych odpowiedzi ze strony ankietowanych, badacze zyskują wiarygodne wyniki, które następnie mogą wykorzystać w prowadzonych działaniach. Podejmując się wypełniania ankiet online:

 • zyskujesz przede wszystkim szansę szybkiego zarobienia dodatkowych pieniędzy;
 • masz możliwość zapraszania swoich znajomych– co może oznaczać zyskanie dodatkowych punktów;
 • masz dostęp do wielu badań w dowolnym miejscu (pod warunkiem, że posiadasz dostęp do Internetu.

 

Ankietyzacja online to korzyści dla wszystkich

Mówiąc o ankietyzacji online, należy podkreślić, że każda ze stron– ankietujący i ankietowani – czerpią wymierne korzyści. Oznacza to między innymi, że ankiety tworzone, są w  taki sposób, aby możliwe było ich szybkie wypełnienie i zanalizowanie w celu uzyskania ostatecznego wyniku przeprowadzanego badania.

Na czym polegają płatne ankiety?

Ma się tutaj na myśli przede wszystkim zachowanie komfortu ankietowanych, ale także umożliwienie im swobodnego wypowiadania swoich myśli, opinii i ocen bez poczucia bycia ocenianym.

 

Na czym polegają ankiety online?

Ankietyzacja online, to także świetny sposób na zarabianie dodatkowych pieniędzy. Ankietowani wypełniając ankiety na panelach badawczych, otrzymują punkty, które następnie mogą być wymieniane na pieniądze lub inne cenne nagrody. W celu podjęcia się takiej formy zarabiania pieniędzy należy:

 • zarejestrować się, jak Użytkownik na wybranym panelu badawczym;
 • wypełnić ankietę, która będzie miała na celu zebranie podstawowych danych na Twój temat, aby w przyszłości lepiej wybierać ankiety;
 • wypełniać ankiety.

 

Jak działają panele badawcze?

Zostając Użytkownikiem panelu badawczego, zyskuje się dostęp do zawartości programu. Jednak, aby móc wypełnić ankietę, należy w pozytywny sposób odpowiedzieć na tzw. pytania filtrujące– są to pytania, które pozwolą na określenie Twojej zdolności do odpowiedzenia na zadawane pytania. Jest to ważne, gdyż czasami ankieta może być skierowaną np. wyłącznie do osób posiadających psy czy zmagających się z cukrzycą. Jednak pomimo niewypełniania całej ankiety, Użytkownik otrzymują określoną ilość punktów.

 

Ankietyzacja online jest bezpieczna

Decydując się na wypełnianie internetowych ankiet, jednocześnie zyskuje się możliwość:

 • dzielenia się swoją opinią z badaczami;
 • wypełniania ankiet w dowolnym momencie;
 • uczestniczenia w fascynujących badaniach i zapoznawania się z ich wynikami.

Warto zaznaczyć, że sam Użytkownik decyduje, czy chce wziąć udział w badaniu czy też nie. Użytkownik może być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych oraz udzielanych przez niego odpowiedzi. Panele takie posługują się specjalistycznymi zabezpieczeniami i zarządzają dostępem do zasobów systemu, tworząc konta z indywidualnymi uprawnieniami np. konta administratorów, badaczy czy Użytkowników.

 

Ankietowanym może zostać każdy

Sposób na zarabianie za pomocą ankietyzacji online, jest popularnym rozwiązaniem, dedykowanym wszystkim osobom niezależnie od wieku, wykształcenia czy wykonywanego zawodu. Ponadto praca polegająca na wypełnianiu ankiet, nie jest czasochłonna, a może przynieś wymierne korzyści. Warto pamiętać, że ankietyzacja online to możliwość swobodnego dzielenia się swoją opinią, w celu umożliwiania badaczom lepszego zrozumienia otaczającego nas świata.

Kilka informacji, które warto znać zanim przystąpisz do wypełniania płatnych ankiet

 

Ankietyzacja on-line pozwoliła na wprowadzenie nowych rozwiązań, które w głównej mierze koncentrują się na maksymalnym wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi w celu usprawnienia i zwiększenia jakości procesów badawczych. Wśród najbardziej efektywnych rozwiązań warto wymienić płatne ankiety, które przynoszą wiele korzyści badaczom, osobom zlecającym badanie, ale przede wszystkim samym ankietowanym.

 

Co sprawia, że internauci chętnie wypełniają ankiety?

Jeśli korzystasz z sieci internetowej to z chęcią podejmujesz się zadań, które mogą przynieść ci jakąś korzyść. Płatne ankiety online mogą dostarczyć dodatkowych pieniędzy bądź nagród, bonów. Jednocześnie warto zauważyć, że wypełnianie ankiet:

 • nie zajmuje zbyt dużo czasu;
 • w szybki sposób pozwala na zdobycie wynagrodzenia;
 • wymaga od internauty sumienności, ale do niczego nie zobowiązuje (internauta sam decyduje czy chce wziąć udział w badaniu).

 

W jaki sposób ankiety online zwiększają komfort ankietowanego?

Internetowe ankiety wiążą się przede wszystkim ze zwiększenie komfortu ankietowanego. Rozumie się przez to m.in.:

 • możliwość zrezygnowania z badania na każdym z jego etapów;
 • udostępnienie ankiety na urządzeniach mobilnych, co daje szansę na wypełnienie kwestionariusza w każdym miejscu i o każdej porze;
 • wyeliminowania poczucia bycia ocenianym- wszystkie odpowiedzi są anonimowe i poufne;
 • panele badawcze, które gromadzą w jednym miejscu uczestników badań.

 

Jakiego typu pytania są charakterystyczne dla ankiet?

W takich ankietach warto być szczerym- tym bardziej, iż w ankietach stosuje się czasami tzw. pytania sprawdzające, które mają na celu wyłapanie ewentualnych nieścisłości. Ponadto decydując się na wypełnienie ankiety można zetknąć się z pytaniami filtrującymi, które mają za zadanie sprawdzić, czy posiadasz odpowiednie kompetencje do wypełnienia danej ankiety, gdyż zdarza się, że czasami badanie dotyczy specyficznego zagadnienia np. produktów najrzadziej kupowanych w rodzinach wielodzietnych.

 

Jak zarabia się na wypełnianiu ankiet?

Ankietyzacja online wiąże się przede wszystkim z odnoszeniem korzyści materialnych ze strony ankietowanych. Można powiedzieć, że płatne ankiety stały się jedną z najpopularniejszych form przeprowadzania badań. Najczęściej użytkownicy paneli zyskują określoną ilość punktów za wypełnienie ankiety bądź chęć jej wypełnienia (w przypadku niemożliwości ukończenia badania ze względu na udzielenie niepożądanych odpowiedzi na pytania filtrujące), a następnie te punkty wymienia się na pieniądze lub inne dostępne formy wynagrodzenia np. nagrody rzeczowe, bony na zakupy.