O wszystkim tym, o czym ankietowany powinien wiedzieć na temat płatnych ankiet

Ponadto przeprowadzanie procesu badawczego zorientowanego na ankietyzację online, pozwala na wprowadzenie płatnych ankiet, co dla ankietowanych powinno stanowić najważniejszą informację o tego typu badaniach.

 

Korzyści z punktu widzenie ankietowanych

Ankietyzacja online realizowana, jest za pomocą paneli badawczych, na których gromadzą się osoby, które chcą podjąć się wypełniania ankiet, a w zamian otrzymywać wymierne korzyści np. w postaci pieniędzy lub bonów i nagród. Wśród innych ważnych korzyści z punktu widzenie ankietowanych można wymienić:

  • wyeliminowanie efektu ankietera;
  • brak poczucia bycia ocenianym;
  • możliwość samodzielnego wypełnienia ankiety.

Przywołany efekt ankietera polega na nawet nieświadomym wpływie osoby ankietującej na udzielane odpowiedzi przez ankietowanego. Ankieter może wpływać tak za pośrednictwem swojego wyglądu, gestykulacji czy głosu, ale także swoich wypowiedzi np. gdy objaśniania niezrozumiałe pytanie.

 

Na czym polega działanie paneli badawczych?

Panele badawcze przenoszą całość procesu badawczego w wymiar Internetu, co pozwala na zaproponowanie ankietowanym wartościowych nagród bądź konkretnych pieniędzy. Użytkownicy paneli wypełniając ankiety jednocześnie pozyskują punkty, które następnie zamieniane są na konkretne kwoty pieniężne. Tym samym Użytkownik ma szansę na zarobienie pieniędzy poprzez dzielenie się swoją wartościową opinią.

 

Jakie inne korzyści można czerpać z badań online?

Płatne ankiety stanowią niejako wyraz podziękowania ankietowanym za włożony trud i poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Dzięki pozyskaniu rzetelnych odpowiedzi ze strony ankietowanych, badacze zyskują wiarygodne wyniki, które następnie mogą wykorzystać w prowadzonych działaniach. Podejmując się wypełniania ankiet online:

  • zyskujesz przede wszystkim szansę szybkiego zarobienia dodatkowych pieniędzy;
  • masz możliwość zapraszania swoich znajomych– co może oznaczać zyskanie dodatkowych punktów;
  • masz dostęp do wielu badań w dowolnym miejscu (pod warunkiem, że posiadasz dostęp do Internetu.

 

Ankietyzacja online to korzyści dla wszystkich

Mówiąc o ankietyzacji online, należy podkreślić, że każda ze stron– ankietujący i ankietowani – czerpią wymierne korzyści. Oznacza to między innymi, że ankiety tworzone, są w  taki sposób, aby możliwe było ich szybkie wypełnienie i zanalizowanie w celu uzyskania ostatecznego wyniku przeprowadzanego badania.

Tagi

płatne ankiety zarabianie na ankietach badanie opinii