6 błędów przy tworzeniu kwestionariusza do badania ankietowego

Tworzenie badania ankietowego to proces wymagający dobrego, skrupulatnego przygotowania. Warto też wcześniej wiedzieć, jakich częstych błędów się wystrzegać, aby badania ankietowe trafiały do respondentów w odpowiedniej formie.

 

Błąd 1: Brak wyznaczonego celu

 

Aby stworzyć dobry kwestionariusz do badania ankietowego trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, w jakim celu się go tworzy i jakie informacje chce się uzyskać. Niestety wiele osób oraz zespołów nie przywiązuje dostatecznej wagi do tego etapu, przez co wyniki badania ankietowego mogą być rozmyte i nie dawać odpowiedzi na zadane pytania.

 

Błąd 2: Niewskazanie, czego ma dotyczyć badanie ankietowe

 

Istotną częścią na którą trzeba zwrócić uwagę przy budowaniu kwestionariusza do badania ankietowego jest to, aby zawrzeć część wprowadzającą. To tzw. preambuła w której należy umieścić takie informacje jak:

 

  • cel badania (przynajmniej ogólny),
  • zapewnienie o anonimowości,
  • prośbę o udzielenie rzetelnych informacji.

 

Błąd 3: Zawarcie pytań, które wzajemnie się wykluczają

 

Taka nieprecyzyjność odbija się nie tyle na samym respondencie, co przede wszystkim na wynikach badania ankietowego. Sprawia to bowiem, że rezultaty mogą być zaburzone, co uniemożliwi wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

 

Błąd 4: Pytanie najpierw o opinie, a dopiero potem o fakty

 

W przypadku tworzenia kwestionariusza do badania ankietowego złotą zasadą jest kierowanie się od ogółu do szczegółu, a także pytanie najpierw o fakty i dopiero potem o opinie respondenta. Do wyrażania tych ostatnich warto stosować pytania z możliwością udzielenia otwartej odpowiedzi, na podstawie których można wyciągnąć też szereg innych, pobocznych wniosków.

 

Błąd 5: Zadawanie pytań osobistych przed ogólnymi

 

W przypadku badań ankietowych warto kierować się podobnymi zasadami, jak przy poznawaniu drugiej osoby. Nie powinno więc zbyt szybko dociekać bardzo osobistych, szczegółowych kwestii, gdyż może to zniechęcić respondenta do udzielania dalszych odpowiedzi.

 

Błąd 6: Korzystanie z wariantów pytań niedopasowanych do zagadnienia

 

Badania ankietowe tworzone online dają naprawdę duże możliwości pod względem typów pytań. W przypadku cieszącej się dużym uznaniem platformy Badanie Opinii, korzystający mają do wyboru aż 20 różnych rodzajów, w tym m.in. pytań otwartych, macierzowych, półotwartych jednokrotnego wyboru, półzamkniętych wielokrotnego wyboru i wielu innych.

 

Warto skorzystać z tej możliwości i wybrać taki typ, który pozwoli na uzyskanie określonych informacji, poszukiwanych przez twórców badania ankietowego.

 

Tworzenie badania ankietowego to metodyczne zadanie, które można jednak znacząco sobie ułatwić korzystając z dobrze zaprojektowanych platform. Jedną z nich jest wspomniany wcześniej panel Badanie Opinii, który nie tylko działa w sposób intuicyjny, ale również pozwala na sprawdzenie ukończonego badania ankietowego przez administratorów.

Tagi

ankiety w procesie badawczym badania ankietowe badania jakościowe badania marketingowe