Segmentacja rynku | Czym jest i dlaczego warto ją stosować w biznesie?

Segmentacja rynku jest praktyką dzielenia rynku docelowego na konkretne grupy, różniące się ze względu na jakieś cechy, w oparciu o: dane demograficzne, potrzeby, priorytety, wspólne zainteresowania i inne psychograficzne lub behawioralne kryteria wykorzystywane do scharakteryzowania grupy docelowej.

Zrozumieć różnice pomiędzy segmentami

Jeśli przedstawiciele firm, instytucji, a także sektora publicznego zrozumieją różnice pomiędzy odbiorcami produktów i usług, zajmujących różne segmenty rynku, będą mogli wykorzystać kierunkowość działań w strategiach:

 • produktowych,
 • sprzedażowych
 • marketingowych.
 • reklamowych

Tworzenie komunikacji marketingowej od wysyłania wiadomości reklamowych, aż po wykreowanie odpowiedniej elastyczności cenowej, tworzy się na podstawie zaawansowanych badań wykorzystujących segmentację rynku. Segmentacja rynku stworzona specjalnie na potrzeby Twojego biznesu pozwoli na uzyskanie lepszych efektów związanych z celami sprzedażowymi oraz wyższą konkurencyjnością w branży.

Koszty pozyskania interesujących wyników w trakcie badań segmentacji rynku są niewielkie w porównaniu z efektami, jakie można uzyskać na ich podstawie. Wykonywane przez profesjonalnych badaczy z Centrum badawczo-Rozwojowego specjaliści BioStat®, eksperci ds. badań marketingowych, statystycy, matematycy, socjologowie; przeprowadzą dla przedsiębiorstwa badania wysokiej jakości, w których wskażą określone grupy klientów zainteresowane Państwa towarami i usługami wraz z ich typowymi cechami.

Potrzeby, motywacje, oczekiwania

Pytania, które należy zadać odnoszące się do segmentacji rynku:

 • Jakie pacjenci mają potrzeby?
 • Jakie są oczekiwania i motywacje poszczególnych grup konsumentów ?
 • Jakie są typowe cechy psychofizyczne konsumentów?
 • Skąd pochodzą konsumenci o odbiorcy towarów i usług?
 • Jak wygląda świadomość obecności marki, produktów i usług pod względem działań konkurencji?

Badania w ramach segmentacji rynku

Profesjonalne badania prowadzone przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® umożliwiają dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki wielostopniowym badaniom opartym na naukowych metodach i nowoczesnych narzędziach badawczych przedsiębiorcy mogą realizować strategiczne plany mające na celu dotarcie do różnych segmentów rynku odbiorców. Segmentacja rynku w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® opiera się na:

realizacji badań jakościowych

 1. prowadzeniu badań FGI – zogniskowanych wywiadów grupowych,
 2. prowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych;

obydwie te metody służą gromadzeniu szczegółowych danych do prowadzenia późniejszych analiz, eksperci wykorzystują także metody Desk Research 

Wymienione badania jakościowe pomagają zebrać dane, które nie są mierzalne w sposób liczbowy.

FGI jest dyskusją prowadzoną przez osobę moderującą w grupie specjalnie dobranych uczestników (ekspertów, konsumentów) i koncentrują się wokół jednego bądź kilku tematów. Dzięki tego typu badaniom dane pozyskuje się szybko oraz istnieje możliwość obserwacji interakcji pomiędzy członkami dyskusji.

IDI jest wywiadem pogłębionym, indywidulanym. Do typowych grup indywidualnych podczas IDI zalicza się przedstawicieli zawodów wolnych (lekarzy, farmaceutów), konsumentów, specjalistów różnych dziedzin, jak również klientów instytucjonalnych.

Desk research to inaczej analiza danych zastanych z udostępnionych źródeł. Dane te można wzajemnie weryfikować, przetwarzać, jak również kompilować.

Wybierz najlepszą metodę badań

Segmentacja rynku już od 16 lat jest stałym elementem działań badawczych specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Skorzystaj z wiedzy ekspertów i poprowadź swoją firmę do sukcesu, niezależnie od sektora biznesowego w którym funkcjonuje Twoje przedsiębiorstwo. Nasi specjaliści prowadzą badania marketingowe, segmentacji rynku, badania konsumentów dla branż: FMCG, bankowości, instytucji publicznych, turystyki, farmacji, transportu oraz medycyny.

Skontaktuj się ze specjalistami pod numerem;

668 300 664 lub  32 42 21 707