Tag: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej „RODO”)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Biostat Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000351860, kapitał zakładowy 50000,00 zł (w pełni opłacony), email: biuro@badanie-opinii.pl, telefon: (+48) 22 12 28 025,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się bezpośrednio kontaktować pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail:  iodo@biostat.com.pl  bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
 3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko – podczas rejestracji czy przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą.
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania.
 • Numer telefonu – poprzez kontakt telefoniczny kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania
 • NIP/lub PESEL, Adres zameldowania lub stałego pobytu – dane te są pobierane w celu umożliwienia Administratorowi dokonania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, z wynagrodzenia wypłacanego Uczestnikom Serwisu i Panelu, uzyskanego za wypełnione Ankiety.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane
  w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam wiadomość i kiedy chcesz abyśmy się mogli z Toba skontaktować z informacją zwrotną.
 2. Każdy użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu.
 3. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w celu, abyś mógł zostać użytkownikiem portalu Badanie-opinii i korzystać z jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem Panelu oraz dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym.
 4. Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

1)   monitorowanie zgodnego z regulaminem korzystania z portalu

2)   prowadzenie analiz statystycznych,

3)   kontakt z użytkownikami portalu związany z jego funkcjonowaniem.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celu doboru odpowiedniej tematyki ankiety.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są do momentu aż zgłoszą Państwo sprzeciw ich przetwarzania w tym celu lub do momentu likwidacji konta lub przez okres 5 lat rozrachunkowych od momentu dokonania rozliczenia z urzędem skarbowym.

 

 1. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych

 

 1. Administrator nie  będzie przekazywał Twoich danych osobowych do Państw Trzecich ani organizacji międzynarodowych, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

.

 1. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. Zgodnie z postanowieniami RODO masz prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, możesz przenosić swoje dane osobowe oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@badanie-opinii.pl.