Ton głosu jest istotny w trakcie przeprowadzania badań CATI

Komunikacja jest czymś pomiędzy formą sztuki, a maratonem mózgowym. Musisz włożyć w to swoją głowę, serce i duszę. Jeśli zapomnimy o jednej z tych rzeczy, to lawina niekontrolowanych emocji przeleje się, powodując wiele szkód. Kiedy komunikujemy się werbalnie, jak to w badaniach CATI prowadzonych wyłącznie przez telefon, poza tematem, najważniejszy jest nasz ton głosu. Metoda, którą wybieramy do naszej komunikacji i sposób, w jaki wyrażamy emocje, stanowi 70% tego, co mówimy. Czasami to tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć piękną rzecz, ale w końcu mówimy to w tak dziwny sposób, że siła przekazu zanika. Dlatego realizując ankietę metodą badawczą CATI musimy zwrócić uwagę na ton głosu. Jak poprawić ton głosu? Warto zaznajomić się z tym artykułem.

Przejrzystość

Dobry rozmówca musi prowadzić badanie CATI w sposób jasny i zwięzły. Nie powinien mówić ani za szybko, ani za wolno, aby wypowiadane słowa nie zabrzmiały nudno i nie marnowały czasu na rozmowę. Każda osoba przeprowadzająca ankietę CATI powinna wyzbyć się swojego regionalnego akcentu.

Dokładność

Wypowiadane informacje powinny być zwięzłe i regularne. To wszystko. Przeprowadzając badanie CATI należy w sposób ciągły pamiętać o celu rozmowy, aby uniknąć przypadkowej i bezużytecznej komunikacji.

Kompletność

Każdy osoba wykonująca ankietę telefoniczną CATI powinna zostać przeszkolona, aby w sposób precyzyjny przekazywać respondentowi informacje. Ważne, aby skupiać się na przygotowanym kwestionariuszu i nie odbiegać od celu badania, aby nie marnować cennego czasu respondentów. Marnując czas zmniejszamy możliwość zankietowania dużej ilości osób w krótkim czasie, a jednak jest to coś, na czym bardzo zależy osobom przeprowadzającym ankiety.

Spokój

Absolutnie wiemy, że samo usłyszenie słowa "ankieta" może być irytujące dla respondenta, więc dobry rozmówca telefoniczny musi wiedzieć, jak zachować spokój. Warto umieć radzić sobie z napadami złości u zirytowanego respondenta, który nie chce przeznaczyć swoje czasu na rozmowę z osobą przeprowadzającą badanie CATI.

Rozpieszczenie respondentów

Jest to najważniejsza rzecz, jaką zapewniamy naszym respondentom. Ankieta CATI nie jest bezosobowa, jest głęboko empatyczna i łączy rozmówcę z psychologiczną stroną naszych respondentów. Ilekroć spotykamy nowych rozmówców, zawsze powinniśmy mu mówić, że respondent jest pierwszy. Jeśli osoby ankietowane brzmią na zmęczone, to rozmówca musi zmienić kolejność wywiadu; jeśli są to respondenci w podeszłym wieku, rozmówca musi poczekać chwilę dłużej na odpowiedź; natomiast jeśli wywiad staje się nudny, rozmówca musi zmienić ton głosu i swoje nastawienie. Oczywiście dzwoniący nie powinien nigdy zastępować ani zmieniać pytań wywiadu, muszą być one zadawane w całości, bez żadnych zmian lub pominięć.

Tak jak w przypadku każdej innej pracy, do poprawy sytuacji potrzebne jest głównie doświadczenie. Skorzystanie z wymienionych cech w artykule stanowi dobry początek do stawiania pierwszych kroków w ankietach CATI nie popełniając zbyt wielu błędów. Wprowadzenie takich zachowań jest podstawą do przeprowadzania ankiet. Takie cechy pomogą w całym życiu zawodowym osób przeprowadzających ankiety telefoniczne. Chcąc kontaktować się i komunikować się z ludźmi musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy – trzeba być empatycznym.